Aktualności

  • 16.08.2019 Kancelaria Komornicza Justyna Kaim-Jarosińska nieczynna.

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Justyna Kaim-Jarosińska  Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej zawiadamia, iż tutejsza kancelaria będzie nieczynna w dniu 16.08.2019.

  • Zaktualizowana baza teleadresowa podmiotów przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

    Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,  przekazuję Panu Prezesowi zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

    Zaktualizowana na 2019 rok baza teleadresowa podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 23
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel  32 295 94 50 Biuro Obsługi Interesantów
fax  32 295 95 66

tel. 32 295 94 65 Prezes
fax 32 295 94 83


32 295 94 48 I Wydział Cywilny
32 295 94 70 II Wydział Karny
32 295 94 73 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
32 295 94 56 IV Wydział Pracy
32 295 94 59 V Wydział Gospodarczy
32 295 94 05 VI Wydział Ksiąg Wieczystych
32 295 94 81 VIII Wydział Wyk. Orzeczeń
32 295 94 65 Oddział Administracyjny
32 295 94 53 Oddział Finansowy

32 295 95 12 Dyrektor

 
 
 
 

Na skróty