Aktualności

Artykuły

 • Dnia 11.10.2019r. Kancelaria Komornicza Piotra Kiliana będzie nieczynna.

  Dnia 11.10.2019r. Kancelaria Komornicza Piotra Kiliana będzie nieczynna.

 • Informacja Prezesa Sądu Rejonowego

  W II półroczu 2019r. zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Piotra Kiliana – Kancelaria Komornicza nr IX w Dąbrowie Górniczej.

 • Brak możliwosci zakupu e-znaków (16-17.09.2019r.)

  Szanowni Państwo

  W dniu 16 oraz 17 września  2019r. nie będzie możliwości zakupu e-znaków z uwagi na prace serwisowe systemu.

  Przepraszamy

 • 16.08.2019 Kancelaria Komornicza Justyna Kaim-Jarosińska nieczynna.

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Justyna Kaim-Jarosińska  Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej zawiadamia, iż tutejsza kancelaria będzie nieczynna w dniu 16.08.2019.

 • Zaktualizowana baza teleadresowa podmiotów przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

  Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,  przekazuję Panu Prezesowi zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

  Zaktualizowana na 2019 rok baza teleadresowa podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

 • 16.08.2019 Kancelaria Komornicza Jan Wieczorek nieczynna.

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jan Wieczorek Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej zawiadamia, iż tutejsza kancelaria będzie nieczynna w dniu 16.08.2019.

 • Informacje dotyczące mediacji

  W ramach projektu „Świadomość siebie w świadomym społeczeństwie” w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbywają się dyżury mediatorów z Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” w Dąbrowie Górniczej w dniach:

  • 05, 12, 19, 26 sierpień 2019r. w godzinach 16.00-18.00;
  • 02, 09, 16, 23, 30 wrzesień 2019r. w godzinach 16.00-18.00;
  • 07, 14, 21, 28 październik 2019r. w godzinach 16.00-18.00.

  Dyżury będą pełnione w budynku Sądu na parterze przy wejściu.

 • Informacja

  Informujemy, że w II półroczu 2019r. zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez Komornika Sądowego Jana Wieczorka oraz Komornika Sądowego Kazimierza Jarosława Siarę.

 • 21.06.2019 Kancelaria komornicza będzie nieczynna - Kazimierz Jarosław Siara

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara zawiadamia, iż w dniu 21.06.2019 kancelaria będzie nieczynna.