Dyrektor Sądu

Dyrektor sądu

 

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1, ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych" (Dz.U.Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.),
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kieornikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej pełni Kazimierz Lidwin

 

Główny specjalista do spraw gospodarczych Elżebieta Łokas - za zgodą Ministra Sprawiedliwości - wyznaczona została do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej Kazimierza Lidwin, w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie działań tego organu.

 

Tel. 32 295 95 12


Fax: 32 295 94 83


e-mail: sekretariat.dyrektora@dabrowag.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu