IV Wydział Pracy

 • Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Latacz
  Godziny przyjęć: środa 11:00 - 12:30
  Numer pokoju: 106
 • Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

  Latacz Andrzej

 • Kierownik Sekretariatu: Anna Piątek
  Telefon: (032) 295-94-56
  Fax: (032) 295-94-85
  e-mail: w4sp@dabrowag.sr.gov.pl

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 - 18:00
  wtorek-piątek 7:30 - 15:30
  Numer pokoju: 105

  Właściwość miejscowa:
  Siedziba zakładu pracy lub miejsce wykonywania pracy (jest, była lub miała być wykonywana).

  Właściwość rzeczowa:
  Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy. Odnośnie roszczeń finansowych Sąd jest właściwy do rozpoznania roszczeń do kwoty 75 tyś. zł., wartość roszczeń podlega zliczeniu.

 

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy