Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr I w Dąbrowie Górniczej – Kamil Jura

ul. Ludowa 17/2

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon/fax  32 724 30 99,  784 434 887
e-mail: dabrowa.gornicza.jura@komornik.pl

Kancelaria czynna w godzinach :

poniedziałek, środa, czwartek i piątek 800–1500;    wtorek: 800-1600

Przyjmowanie stron przez Komornika : wtorek w godzinach 1000–1500

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Górniczej - Aleksandra Michalak-Tłomak
ul. Majakowskiego 7 piętro I
41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon  32 262 64-70
e-mail: dabrowa.gornicza3@komornik.pl

Kancelaria czynna w godzinach:
poniedziałek  800 – 1700, wtorek-czwartek  800 – 1500, piątek  800 – 1300
Przyjmowanie stron przez Komornika: poniedziałek w godz. 800 –1600
W sprawach pilnych w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy w kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr  III w Dąbrowie Górniczej – Piotr Nowerski

Kancelaria Komornicza

ul. 3-go Maja 14

41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon : 32 264 10 10 

e-mail: komornikdg@wp.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 800–1500

środa 800-1700

Interesanci przyjmowani są:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godzinach 900–1000 oraz1400-1500

środa w godzinach 1100-1700

Przyjmowanie stron przez Komornika: środa w godzinach 1100–1700

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr IV w Dąbrowie Górniczej – Jarosław Olech
Kancelaria Komornicza

ul. Jana III Sobieskiego 7 B

41–300 Dąbrowa Górnicza

telefon/fax 32 262 68 65

e-mail:dabrowa.gornicza1@komornikit.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730–1530

Przyjmowanie stron przez Komornika: czwartek w godz. 1000–1600


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr V w Dąbrowie Górniczej – Kazimierz Jarosław Siara

Kancelaria Komornicza

ul. Graniczna 49 D/2

41-303 Dąbrowa Górnicza

telefon 606-337-173

e-mail: dabrowa.gornicza.siara@komornik.pl

Kancelaria czynna jest :

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 800–1500 ;    wtorek 800-1600

czwartek 1100–1500 (wyłącznie wpłaty gotówkowe)

Przyjmowanie stron przez Komornika :wtorki 1000 –1600,

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kancelaria Komornicza nr VI w Dąbrowie

Górniczej - Justyna Kaim-Jarosińska

Kancelaria Komornicza

ul. Topolowa 24 lokal 4

41-303 Dąbrowa Górnicza

telefon 530-474-160; e-mail: dabrowa.gornicza4@komornik.pl

Kancelaria czynna jest:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 730–1530, wtorek w godzinach 730 – 1600, piątek 730 -1500

Przyjmowanie stron przez Komornika : środa w godzinach 1000–1500

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr VII w Dąbrowie Górniczej - Jan Wieczorek

Kancelaria Komornicza

ul. Sobieskiego 7B

41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon/fax 32 262 02 63

e-mail: dabrowa.gornicza.wieczorek@komornik.pl

Kancelaria czynna jest :

poniedziałek w godzinach 800–1600wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 800–1500

Przyjmowanie stron przez Komornika : poniedziałek w godzinach 1000–1600

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr VIII w Dąbrowie Górniczej - Beata Złocka

Kancelaria Komornicza

ul. Sobieskiego 12

41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon/fax 32 261 50 18

e-mail: dabrowa.zlocka@komornik.pl

Kancelaria czynna jest :

poniedziałek w godzinach 800–1600  wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 700–1500

Przyjmowanie stron przez Komornika : poniedziałek w godzinach 1000–1600.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr IX w Dąbrowie Górniczej – Piotr Kilian

Kancelaria Komornicza

ul. 3 Maja 10/4

41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon  032 201-10-06, 500-198-209

e-mail: piotr.kilian@komornik.pl

Kancelaria czynna jest :

poniedziałek, środka, czwartek w godzinach 800–1600, wtorek w godzinach 800–1700 , piątek w godzinach 800–1500

Przyjmowanie stron przez Komornika : wtorek w godzinach 1000–1700.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej – Marzena Gadowska

Kancelaria Komornicza

ul. Jaworowa 3/9

41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon  730 107 230

e-mail:  dabrowa.gornicza.gadowska@komornik.pl

Kancelaria czynna jest :

poniedziałek w godzinach 700–1700, wtorek, środa, czwartek w godzinach 700–1500 , piątek w godzinach 700–1400.

   Przyjmowanie stron przez Komornika : poniedziałek  w godzinach 1000–1700, czwartek  w godzinach 1000–1500.


 

Więcej informacji dotyczących Komorników działających przy tut. Sądzie można uzyskać pod adresem: www.komornik.abc.pl

 

Informacje dotyczące Kontroli Komorniczej

Rejestr zmian dla: Komornicy