Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego - SSR Małgorzata Tracz
W sprawach skarg i wniosków w sprawach podlegających jego nadzorowi tj. I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Komornicy Sądowi działający przy tut. Sądzie przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10:00-11:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Sekretariat Prezesa: tel. sekr. 32 295 94 65 / fax 32 295 94 83
 
Wiceprezes Sądu Rejonowego - SSR Teresa Sobieszek 
W sprawach skarg i wniosków w sprawach podlegających jego nadzorowi tj. IV Wydział Pracy, V Wydział Gospodarczy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 10:00-11:30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
Sekretariat Prezesatel. sekr. 32 295 94 65 / fax 32 295 94 83
 
Wiceprezes Sądu Rejonowego - SSR Ewa Barańska
W sprawach skarg i wniosków w sprawach podlegających jego nadzorowi tj. II Wydział Karny, VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń, przyjmuje w każdą środę w godzinach 12:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
Sekretariat Prezesatel. sekr. 32 295 94 65 / fax 32 295 94 83

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu