Przyjmowanie i załatwianie spraw


Kolejność i sposób załatwiania wpływających do tutejszego Sądu spraw określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr.38 poz. 218 z późn. zm.)oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw