V Wydział Gospodarczy

 • Przewodniczący Wydziału: SSR Teresa Sobieszek
  Godziny przyjęć: czwartek 10:00-11:30
  Numer pokoju: 357

   Asesorzy sądowi:

   Kazanowska Paulina

   Ozga Maciej

   Sieniawska Sabina

 • Kierownik Sekretariatu: Monika Krowicka
  Telefon: (032) 295-94-59 , (032) 295-94-58 , (032) 295-94-47
  Fax: (032) 295-94-66
  e-mail: w5g@dabrowag.sr.gov.pl

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 - 18:00
  wtorek-piątek 7:30 - 15:30
  Numer pokoju: 354

  Właściwość miejscowa:
  Obszar właściwości Sądów Rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Jaworznie .

  Właściwość rzeczowa:
  Rozpoznaje sprawy:
  - ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł., w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym (sprawy gospodarcze),
  - ze stosunku spółki,
  - przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,

Zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. Nr 90 z 2010r., poz. 594 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: V Wydział Gospodarczy