VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Magdalena Swędzioł
  Godziny przyjęć: środa 10:00 - 11:30
  Numer pokoju: 136
            Paweł Mysłowski
 
            Marcin Supernak
 
 • Kierownik Sekretariatu: Marzena Tabak
  Telefon: (032) 295-94-05 , (032) 295-94-07
  Fax: (032) 295-95-01
  Numer pokoju: 132
  e-mail: w6kw@dabrowag.sr.gov.pl
 • Biuro podawcze:
  Telefon: 032 295-94-03
  Numer pokoju: 132
 • Centralna Informacja:
  Telefon: 032 295-94-72
  Numer pokoju: 111
 • Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 - 18:00
  wtorek-piątek 7:30 - 15:30

  Właściwość miejscowa:
  Nieruchomości położone na terenie miasta Dąbrowa Górnicza i Sławków.

  Właściwość rzeczowa:
  Wydział prowadzi księgi wieczyste, hipoteczne oraz zbiory dokumentów, a także rozpoznaje wszystkie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności:
  - dokonuje wpisów w księgach wieczystych i hipotecznych, orzeka o złożeniu dokumentu do zbioru dokumentów,
  - wydaje odpisy z ksiąg wieczystych, hipotecznych, aktów notarialnych oraz zaświadczenia ze zbiorów dokumentów,
  - prowadzi archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonuje czynności związane z ich przeglądaniem.

Rejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych