zapytanie o cenę ZPC/01/2017

Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej
Oznaczenie postępowania: ZPC/01/2017
Tryb: zapytanie o cenę
Rozstrzygnięcie postępowania:

informacja o wynikach postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia