zapytanie o cenę ZPC/03/2016

Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej
Oznaczenie postępowania: ZPC/03/2016
Tryb: zapytanie o cenę
Rozstrzygnięcie postępowania:

informacja o wynikach postępowania

 

informacja o udzieleniu zamówienia